Tarikh : Masa :


Visi dan Misi

   VISI DAN MISI MML   


   VISI MML   ' Merealisasikan Falsafah & Matlamat Pendidikan YIK '

 


   MISI MML   ' Maahad Muhammadi Lelaki beriltizam untuk menjadi sebuah model institusi ilmu (mithali) terulung yang membangunkan sektor pendidikan sepadu dan menawarkannya untuk menggerak seluruh potensi pelajarnya bagi melahirkan generasi rabbani melalui program pendidikan terancang berteraskan Islam dan tradisi ilmunya '