Tarikh : Masa :


Mudir MML

    MUDIR MML   


 


NAMA  PENUH                                           :USTAZ HAJI KAMARJAN BIN ABDUL RAHMAN


MULA BERKHIDMAT                                    : 27 NOVEMBER 2016 - KINI


PENDIDIKAN                                                : BA HONS USULUDDIN ( UNIVERSITI MALAYA)


 

 

                       

    


                    


   SENARAI NAMA PENGETUA MAAHAD MUHAMMADI (1937-KINI)   


Bil

Nama Pengetua

Kelulusan

Tempoh

1.

Sayid Abu Bakar bin Abdullah bin Ab. Rahman Al-Attas

(Madrasah Al-Attas Johor)

(1 Mac 1937 - 17 Dis  1937)

2.

Haji Wan Ab. Rahman Daud Al-Makki

(Madrasah Khairiyah Makkah)

(1 Oktober 1945 - 30 Mei 1946)

3.

Shaikh Mohd.Fadhlullahbin Muhammad bin Abdullah Suhaimi Al-Azhari

(Universiti Al-Azhar)

(1 Jun 1946 - 31 Ogos 1947)

4.

Haji Wan Ab. Rahman Daud Al-Makki

(Madrasah Khariyah Makkah)

(1 September 1947 - 30 September 1969)

5.

Haji Hassan bin Haji Muhammad bin Osman

(BA Al-Azhar dan Dip. Pend)

(1 Oktober 1969 - 30 November 1970)

6.

Dato’ Haji Mohammad bin Che Wok

(M.A Al-Azhar)

(1 Disember 1970 - 30 November 1973)

7.

Haji Nik Abdul Kadir bin Nik Muhamad

(B.A Al-Azhar dan Dip Pen.)

(1 Disember 1973 - 30 Jun 1982)

8.

Haji Yusoff bin Yaakub bin Haji Ibrahim

(B.A Al-Azhar dan Dip. Pen)

(1 Julai 1982 - 31 Disember 1983)

9.

Haji Abdullah bin Sulaiman

(B.A Uni. Baghdad)

(1 Januari 1984 - 15 Julai 1984)

10.

Haji Nik Abdul Kadir Nik Muhamad

(B.A Al-Azhar dan Diploma Pen.)

(1 Januari 1985 - 31 Januari 1994)

11.

Haji Ashaari bin Ishak bin Awang

(B.A Nilam Puri)

(1 Februari 1994 - 15 Ogos 1994)

12.

Haji Mohd. Ghazali bin Ismail bin Ibrahim

(B.A Nilam Puri)

(16 Ogos 1994 - 30 September 1995)

13.

Haji Nik Razi bin Haji Nik Mat bin Raja Banjar

(B.A Al-Azhar dan Diploma Pen)

(1 Oktober 1995 - 31 Disember 1998)

14.

Wan Roslan bin Wan Hamat

(B.A Hons UM dan Diploma Pen)

(3 Januari 1999 - 22 Julai 2004)

15.

Haji Tajuddin bin Mamat

(BA Baghdad dan Dip Pendidikan)

(22 Julai 2004 - 20 Disember 2005) 

16.

Haji Mohd. Roseli bin Ismail

(BA Hons Syariah Kuwait)

(20 Disember 2005 - 15 November 2007)

17.

Ustaz Zainuddin Che Ismail

(B.A Hons Al-Azhar & Dip Pen)

(26 November 2007 - 14 November 2009)

18.

Ustaz Haji Azhar Haji Salleh

(B.A Hons Al-Azhar & Dip Pen)

(15 November 2009 - 15 Disember 2011)

19.

Ustaz Haji Che Kamarudin Kamel Che Muhammad

(B.A Hons Madinah & Dip Pen, Master UM)

(16 Disember 2011 - 30 Mac 2014)

20.

Ustaz Zakaria bin Mohamed

(B.A Hons Al-Azhar & Dip Pen)

(16 April 2014 - 27 November 2016)

21.

Ustaz Haji Kamarjan Bin Abdul Rahman

(B.A Hons Usuluddin UM & Dip Pen UAIM)

(27 November 2016 - Kini )